ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a flaskaborbar.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

ADATKEZELŐ
Az adatok kezelője AppleBee Kft.

Székhely/postázási cím: 1015 Budapest Hattyú utca 10. A. ép. 2. em. 5.
Adószám: 26606462-2-41
Elérhetőség: info@flaskaborbar.hu
Bejegyző bíróság: Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
Nyilvántartási száma: 50801284

A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A személyes adatok kezelésének célja

1. a felhasználóval való kapcsolattartás
2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
3. felhasználói elégedettség tesztelése és mérése

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 730 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI
Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a info@flaskaborbar.hu e-mail címen AppleBee Kft. ügyvezetőjétől Méh Szilvia ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet.

Adatbirtokosok jogai:
a. tájékoztatáshoz való jog
b. hozzáféréshez való jog
c. adatok helyesbítésének kérése
d. törléshez való jog
e. az adatkezelés korlátozásához való jog
f. adathordozhatósághoz való jog
g. tiltakozáshoz való jog

A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA
A flaskaborbar.hu weboldal a
FULLCON IT Development Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1108 Budapest, Tóvirág utca 8. 10. em. 43.
Cégjegyzékszám: 01-09-298281, szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: információ beszerzése folyamatban

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy AppleBee Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény